فروش محصولات با ارز دیجیتال

ارز دیجیتال

 برای اولین بار فروش محصولات از طریق ارز دیجیتال در جلسه ای که با حضور گروه شرکت های پخش و پالایش نفت سفیر و شرکت سرمایه گذاری و هیات مدیره هلدینگ پارسه جهت صادرات بهتر و روان سازی بخش صادرات بویژه محصولات نفت و گاز و پتروشیمی درجهت برگشت سرمایه ی صادر کنندگان مجموعه و همکاران محترم تشکیل گردید ، راه اندازی شد .

 به زودی جزئیات و روش اجرایی عملیات ویژه فروش اعلام میگردد.