قیر چیست

قیر- قیرنفوذی – قیرنرم – قیردمیده

قیر برای ایرانیان از دیر باز یک واژه نام آشنا بوده است.در کشور ما از آن دو تعریف عامیانه و حرفای ارئه شده است.

در برداشت عامیانه ( قیر ماده ای سیاه ، بد بو و گاهی ناخوشایند است که دو خاصیت مشخص دارد چسبندگی و آب بندی. منشاء آن از نفت می باشد و در تهیه آسفالت یا قیر گونی بام به کار می رود ).

از دیدگاه صاحب نظران ( دسته ای از مواد دارای خاصیت چسبندگی به رنگ سیاه یا تیره ( جامد،نیمه جامد یا ویسکوز) با منشاء طبیعی یا تولیدی که عمده اجزای سازنده آنها هیدروکربن های با وزن مولکولی بالا تشکیل می دهند و در دی سولفید کربن محلول می باشند).

انواع قیر : به دلیل اهمیت اول قیر های پالایشی را تعریف می کنیم.

الف ) قیر نرم :

قیر هایی را که مستقیم از برج تقطیر در خلاء پالایشگاه به دست آمده یا مختصری مورد فرایند هوادهی قرار گرفته اند به نام قیر های نرم یا رده pen نامیده و نامگذاری آنها براساس بازه ای است که درجه نفوذ قیر ها بین آن قرار می گیرد. به عنوان مثال قیر ۶۰/۷۰ قیری است که درجه نفوذ پذیری آن بین ۶۰ تا ۷۰ دهم میلیمتر قرار دارد.

ب ) قیر دمیده :

قیری است که در دمای معمولی به حالت جامد است.مواد آسفالتینی این قیرها به دلیل دمیدن هوا پلیمر شده و خاصیت (لاستیکی) پیدا می کنند به آنها قیر R یا Ruberized Bitumen گویند. قیر۹۰/۱۵ و ۱۰۰/۴۰ نیز در خانواده قیر دمیده هستند.

قیر نفوذی 60/70

قیر 60/70

قیری است که از طریق انجام فرآیند اکسیدآسیون بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید به نحوی که درجه نفوذپذیر ی ( نوعی آزمایش برای تعیین مقدار سفتی قیر )آن بین  60 تا 70 باشد.

قیر نفوذی 50/70

قیر 50/70

قیر 50/70 قيري است كه از طريق انجام فرآيند اكسيدآسيون بر روي وكيوم باتوم (ماده اوليه توليد قير كه از ته مانده برج تقطير در خلاء پالايشگاه هاي نفت گرفته مي شود) در واحد هاي قير سازي به دست مي آيد به نحوي كه درجه نفوذپذير ي ( نوعي آزمايش براي تعيين مقدار سفتي قير )آن بين 50 تا 70باشد

قیر نفوذی 90/15

قیر 90/15

مخلوط دو ماده اولیه وکیوم باتوم و وکیوم سلابس را در راکتورهای تولید قیر تحت فشاری خاص و دمائی ما بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد هوادهی می کنند تا اتمهای هیدروژن موجود در مولکولهای قیر با اکسیژن هوا ترکیب شود و با ایجاد واکنشهای پلیمریزاسیون هیدروکربورهای سنگین تری به دست آید که درجه نفوذ کمتر و نقطه نرمی بیشتری نسبت به قیر خالص اولیه داشته باشد. این نوع از قیرها درجه نرمی آن ۹۰ و نفوذپذیری آن ۱۵ می باشد.

قیر نفوذی 40/50

قیر 40/50

قیری است که از طریق انجام فرآیند اکسیدآسیون بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود) در واحد های قیر سازی به دست می آید به نحوی که درجه نفوذپذیری ( نوعی آزمایش برای تعیین مقدار سفتی قیر ) آن بین ۴۰ تا ۵۰ باشد.

قیر نفوذی 85/25

قیر 85/25

مخلوط دو ماده اولیه وکیوم باتوم(VB ) و وکیوم سلابس(VS ) را در راکتورهای تولید قیر تحت فشاری خاص و دمائی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درجه سانتیگراد هوادهی می کنند تا اتمهای هیدروژن موجود در مولکولهای قیر با اکسیژن هوا ترکیب شود و با ایجاد واکنشهای پلیمریزاسیون هیدروکربورهای سنگین تری به دست آید که درجه نفوذ کمتر و نقطه نرمی بیشتری نسبت به قیر خالص اولیه داشته باشد. این نوع از قیرها درجه نرمی آن ۸۵ و نفوذپذیری آن ۲۵ می باشد.

قیر نفوذی 85/100

قیر 85/100

یری است که از طریق انجام فرآیند اکسیدآسیون بر روی وکیوم باتوم (ماده اولیه تولید قیر که از ته مانده برج تقطیر در خلاء پالایشگاه های نفت گرفته می شود)در واحد های قیر سازی به دست می آید به نحوی که درجه نفوذپذیر ی ( نوعی آزمایش برای تعیین مقدار سفتی قیر )آن بین۸۵ تا ۱۰۰باشد.