توجه    مهم!

با توجه به نوسان قیمت محصولات همچنین نرخ ارز احتمال افزایش و کاهش هست.

جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید.

عرضه قیر
کالاتناژ عرضه(تن)عرضه شده درقیمت در هر تن (دلار/ ریال)تاریخ عرضهوضعیت
قیر فله درب 60/70 10000 پالایشگاه تهرانتماس بگیریدآماده قرارداد
قیر بشکه 60/70 FOBپالایشگاه تهرانتماس بگیریدآماده قرارداد
قیر فله درب 60/702500اراکتماس بگیریدآماده قرارداد
قیر فله 60/702000بندر امامتماس بگیریدآماده قرارداد
قیربشکه FOB2000بندرعباستماس بگیریدآماده تحویل
قیرفله 60/70 FOB2000بندرعباستماس بگیریدآماده قرارداد
قیر بشکه60/70 FOB5000بندر لنگهتماس بگیریدآماده قرارداد
قیر فله 60/707000تبریزتماس بگیریدآماده قرارداد
جامبو بک 1 تنیتبریزتماس بگیریدآماده قرارداد
بیتوپلاست ۴۰ کیلویی تبریزتماس بگیریدآماده قرارداد