توجه    مهم!

با توجه به نوسان قیمت محصولات همچنین نرخ ارز احتمال افزایش و کاهش هست

جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید.

جدول عرضه گازوئیل D2
کالاتناژ عرضه(تن)عرضه شده درقیمت در هر تن(دلار/ریال)تاریخ عرضهوضعیت
گازوئیل D250000مشهدهماهنگی تلفنی بخاطر نوسان ارزاعلام شده آماده بارگیریآماده تحویل
گازوئیل D210000فوب بندرعباسفقط هماهنگی تلفنی بخاطر نرخ ارزتماس تلفنی فقطآماده تحویل