توجه    مهم!

قیمتها تا اطلاع ثانوی بدلیل نوسان نرخ ارزبه روز نمیباشد.

جهت اطلاع بیشتر تماس بگیرید.

جدول عرضه هیدروکربن سبک
کالاتناژ عرضه(تن)عرضه شده درقیمت در هر تن (دلار/ ریال)تاریخ عرضهوضعیت
هیدروکربن سبک5000مشهدتماس بگیریداماده تحویل